MULTIMEDIA

Video Playlist
1/4 videos
1
Modelet e aftesië së kufizuar
Modelet e aftesië së kufizuar
2
PORTRETIZIMI NË MEDIA I PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA
PORTRETIZIMI NË MEDIA I PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA
3
ABLEIZMI DHE MËNYRA E PËRSHFAQJES NË MEDIA DHE KOMUNIKIM
ABLEIZMI DHE MËNYRA E PËRSHFAQJES NË MEDIA DHE KOMUNIKIM
4
ÇËSHTJE TERMINOLOGJIKE DHE PROBLEMET QË DUHEN SHMANGUR
ÇËSHTJE TERMINOLOGJIKE DHE PROBLEMET QË DUHEN SHMANGUR
Video Playlist
1/4 videos
1
Të jetosh me aftësi të kufizuara në Vorë!
Të jetosh me aftësi të kufizuara në Vorë!
2
Të jetosh me aftësi të kufizuara në Kamëz!
Të jetosh me aftësi të kufizuara në Kamëz!
3
Tё Rinjtё për Gjithëpёrfshirjen!
Tё Rinjtё për Gjithëpёrfshirjen!
4
Të jetosh me aftësi të kufizuara në Kavajë!
Të jetosh me aftësi të kufizuara në Kavajë!
Video Playlist
1/6 videos
1
Vota jote vlen- Video e plotë!
Vota jote vlen- Video e plotë!
2
Suela Lala - mesazh pёr gratё me aftёsi tё kufizuara nё kuadёr tё Zgjedhjeve tё 25 prillit 2021
Suela Lala - mesazh pёr gratё me aftёsi tё kufizuara nё kuadёr tё Zgjedhjeve tё 25 prillit 2021
3
Vota jote vlen -Strehim social dhe shërbime komunitare!
Vota jote vlen -Strehim social dhe shërbime komunitare!
4
Vota jote vlen - Arsim gjithëpërfshirës!
Vota jote vlen - Arsim gjithëpërfshirës!
5
Vota jote vlen - Ndihmës personal, mjete ndihmëse, aksesueshmëria në sitet e trashegimisë kulturore!
Vota jote vlen - Ndihmës personal, mjete ndihmëse, aksesueshmëria në sitet e trashegimisë kulturore!
6
Vota jote vlen - Aksesueshmëria!
Vota jote vlen - Aksesueshmëria!

VIDEO PROMOVOUESE

Video Playlist
1/4 videos
1
“Të veprojmë për aksesueshmërinë” - video promovuese.
“Të veprojmë për aksesueshmërinë” - video promovuese.
2
Mati pa barriera
Mati pa barriera
3
Durresi pa barriera!
Durresi pa barriera!
4
Shkodra  pa barriera!
Shkodra pa barriera!
Video Playlist
1/3 videos
1
5th May video by Anisa Proda (Albania)
5th May video by Anisa Proda (Albania)
2
5th May video by Gersi (Albania)
5th May video by Gersi (Albania)
3
5th May video by Suela Lala (Albania)
5th May video by Suela Lala (Albania)
Video Playlist
1/5 videos
1
Transport publik për të gjithë - Cikli: "Mundësi për të Gjithë" - 1
Transport publik për të gjithë - Cikli: "Mundësi për të Gjithë" - 1
2
Parkimet e (pa)rezervuara - Cikli: "Mundësi për të Gjithë" - 2
Parkimet e (pa)rezervuara - Cikli: "Mundësi për të Gjithë" - 2
3
Të ecësh në qytet - Cikli: "Mundësi për të Gjithë" - 3
Të ecësh në qytet - Cikli: "Mundësi për të Gjithë" - 3
4
Akses i (pa)kufizuar - Cikli "Mundësi për të Gjithë" - 4
Akses i (pa)kufizuar - Cikli "Mundësi për të Gjithë" - 4
5
Drejt gjithëpërfshirjes - Cikli "Mundësi për të Gjithë" - 5
Drejt gjithëpërfshirjes - Cikli "Mundësi për të Gjithë" - 5