Skip to content
1

Aksesueshmëri për të gjithë

Në thelb të punës tonë janë e drejta për Jetesë të Pavarur dhe e drejta për aksesueshmëri për personat me aftësi të kufizuara.
3

Asgjë Për Ne, Pa Ne!

Nxisim zbatimin e Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara.
2

Krenarë, të fortë dhe të dukshëm

Punojmë për pjesëmarrje të plotë dhe efektive në shoqëri për personat me aftësi të kufizuara.
4

Ne jemi pjesë e Rrjetit Evropian për Jetesë tё Pavarur - ENIL

RRETH NESH

ASGJË PËR NE, PA NE

Fondacioni “Së Bashku” u themelua dhe vazhdon tё drejtohet nga të rinj me aftësi tё kufizuar, me objektivin për të mbrojtur të drejtat e personave me aftësi te kufizuar nën moton “Asgjë për ne, pa ne”.

ÇFARË PROMOVOJMË?

icons-04

Barazia dhe Mosdiskrimini

icons-07

Çarmatimi dhe Paqja

icons-06

Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar

icons-03

E drejta për aksesueshmëri e personave me aftësi tё kufizuar

icons-02

Lëvizja për të drejtën e personave me aftësi të kufizuar për Jetesë tё Pavarur

icons-05

Pjesëmarrja dhe aktivizmi i vetё personave me aftësi të kufizuar​

MULTIMEDIA

Fondacioni "Së Bashku" ndër vite ka advokuar në media dhe jo vetëm, të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar me qëllim përmirësimin e legjislacionit, jetesës si dhe problematikave të ndryshme që Personat me Aftësi Ndryshe kanë.

PROJEKTET TONA

PUBLIKIME

Fondacioni "Së Bashku" ofron një bibliotekë të gjerë me publikime të ndryshme për ti ardhur në ndihmë të gjithë personave me aftësi të kufizuar. Biblioteka përfshin manuale të ndryshme lidhur me aksesueshmërinë si edhe studime të ndryshme.

Font Resize
Play Video

Sing up for our emails and get inspiring stories about rebuild world delivered straight to your inbox.