Skip to content

Konferencë Ndërkombëtare: “Paqja dhe Siguria ne Shqiperi”

Kjo konferencë u organizua nga “Pathways To Peace”, Fondacioni “Sё Bashku” dhe Nuclear Age Foundation, në platformën Zoom, mё 20 Mars 2021, nё orёn 15:00-17:00.

Konferenca “Paqja dhe Siguria nё Shqipёri” kishte pjesëmarrës pёrfaqёsues institucionesh kombёtare e Ndёrkombёtare tё nivelit tё lartё. Gjithashtu ishin të ftuar studentë, profesionistë të ndryshëm, gazetarë, përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe të organizatave të shoqërisë civile.

Disa folës të shquar përfshijnë: Parlamentaren Elona Gjebrea Hoxha, Parlamentaren Ermonela Felaj, Daniel Högsta (ICAN), Zëvendës Ambasadorin Clarisse Pasztory të OSBE PiA, Kryetarin e Bashkisë së Matit Agron Malaj, Sekretarin e Përgjithshëm të Kryqit të Kuq Shqipëri Artur Katuci, Suela Lala të Fondacionit Së Bashku , Christian Ciobanu i Fondacionit për Paqen në Epokën Bërthamore dhe më shumë.

#PeaceAndSecurityInAlbania2021

#PeaceForAlbania#FondacioniSeBashku#EuropeanSecurity#HealthAndSecurity#WomenPeaceAndSecurity

Font Resize
Play Video

Sing up for our emails and get inspiring stories about rebuild world delivered straight to your inbox.